2019

סדנאות בהנחיית: השחקנית עירית קפלן, השחקן רמי ברוך והמחזאית עדנה מזי"א. עם סיום הסדנאות זכו המשתתפים לסיור במחלקת איפור ופאות של הקאמרי.


סדנה בקאמרי לקבוצה של תיאטרון קהילתי , בתאריך יום הולדתה של תרין 25.10.19 .jpg(4)


סדנה עם עירית קפלן לקבוצה של תיאטרון קהילתי, בתאריך יום הולדתה של תרין 25.10.19


סדנה בקאמרי לקבוצה של תיאטרון קהילתי , בתאריך יום הולדתה של תרין 25.10.19 .jpg(1)


סדנה בקאמרי לקבוצה של תיאטרון קהילתי , בתאריך יום הולדתה של תרין 25.10.19 .jpg(2)


סיור של קבוצת תיאטרון קהילתי במחלקת פיאות בקאמרי בתאריך יום הולדתה של תרין 25.10.19(3)


סיור של קבוצת תיאטרון קהילתי במחלקת פיאות בקאמרי בתאריך יום הולדתה של תרין 25.10.19


סדנה עם עדנה מזי_א לקבוצה של תיאטרון קהילתי, בתאריך יום הולדתה של תרין 25.10.19


סיור של קבוצת תיאטרון קהילתי במחלקת פיאות בקאמרי בתאריך יום הולדתה של תרין 25.10.19(7)


סיור של קבוצת תיאטרון קהילתי במחלקת פיאות בקאמרי בתאריך יום הולדתה של תרין 25.10.19(1)


סדנה בקאמרי לקבוצה של תיאטרון קהילתי , בתאריך יום הולדתה של תרין 25.10.19


סיור של קבוצת תיאטרון קהילתי במחלקת פיאות בקאמרי בתאריך יום הולדתה של תרין 25.10.19(6)


סדנה בקאמרי לקבוצה של תיאטרון קהילתי , בתאריך יום הולדתה של תרין 25.10.19 .jpg


סדנה בקאמרי לקבוצה של תיאטרון קהילתי , בתאריך יום הולדתה של תרין 25.10.19 .jpg(3)


סיור של קבוצת תיאטרון קהילתי במחלקת פיאות בקאמרי בתאריך יום הולדתה של תרין 25.10.19(4)


סיור של קבוצת תיאטרון קהילתי במחלקת פיאות בקאמרי בתאריך יום הולדתה של תרין 25.10.19(2)


סיור של קבוצת תיאטרון קהילתי במחלקת פיאות בקאמרי בתאריך יום הולדתה של תרין 25.10.19(5)


סגור לתגובות